Musobaqada hamda klaviaturada yozish uchun, faqatgina kompyuter orqali kira olasiz!
Telegram guruhga o'tish

Xush kelibsiz!

ENTER tugmasini bosing va quyida chiqadigan harflarni klaviaturadan kiriting. Omad!


Boshlash uchun

Enter

tugmasini bosing!

Musobaqa sovrinlari haqida batafsil ma'lumot
~
`
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
+
=
delete
tab
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
{
[
}
]
|
\
caps lock
A
S
D
F
G
H
J
K
L
:
;
"
'
Enter
Shift
Z
X
C
V
B
N
M
<
,
>
.
?
/
Shift
ctrl
alt
cmd
 
cmd
alt
ctrl
rightright